top of page
viraShade® ENGLISH
Press released 14 April 2020

mencke&vagnby: “As designers we want to help in the fight against the spread of covid19, especially protection of medical personnel.

 

We have focused on a face shield with maximum comfort for long working hours. A face shield that is easy and fast to assemble and adjust. In the daily fight against covid19 there is no time for hard assemblies, still comfort is a must for the user to keep focused on
saving lives on their long shifts.”


The viraShade® consists of four pieces: 1) Front shield (replaceable), 2) Elastic headband, 3) Size
adjuster. 4) Plastic frame, that forms a stable m-shaped frame when assembled.


“The whole point of the design is to have it right at hand in hospitals, clinics, ambulances, and anywhere when needed. The viraShade® is flat packed, and it is easily unfolded by pulling the elastic band outwards, giving you a super flexible and adjustable face shield in seconds. There is no time for minutes of assembling and adjustment.”


viraShade® m-frame will come ready to use in boxes of 100 pcs. In addition spare shields will be available, as the shield can be replaced when worn out. The shield can be taken off and either be
disinfected or replaced in less than 30 seconds.
The first of production samples is on its way, and it is expected the production to be fully ready within a week.


viraShade® m-frame is worn as protection against direct spray, droplets and particles from liquids that may contain virus. To be worn together with other personal protective equipment (PPE) such as a face mask, as viraShade® alone does not provide any filtration of airborne particles.


We have also made a free DIY version called viraShade® Free. It can be made with a transparent sheet of plastic and an elastic band in approximately three minutes. The shield is for personal use, but is also meant to inspire privates and companies to aid hospitals in shortage of PPE as the face shield.
See more on viraShade.com.


To get the product to market and to support sales and delivery, mencke&vagnby teamed up with their longtime partner in Hong Kong, the Danish-owned International Design House Ltd.
viraShade® will both be produced and assembled in Hong Kong, but will also be made locally on demand, both to shorten the delivery time, but also to support local manufactures and workforce so much in need of work.

viraShade® DANSK
Pressemeddelse 14 April 2020

Designerne Karina Mencke og Marcus Vagnby (mencke&vagnby) har designet to nye visirer,viraShade® m-frame og viraShade free.

mencke&vagnby: “Som designere ønsker vi at hjælpe i kampen mod spredning af covid19, især beskyttelse af medicinsk personel. Vi har fokuseret på et ansigtsskærm med maksimal komfort til lange arbejdsskift. En ansigtsskærm, der er let og hurtigt at samle og justere. I den daglige kamp mod covid19 er der ikke tid til besværlige indstillinger. Komfort er dog et must for brugeren for at holde
fokus på at bistå patienterne og redde liv”


ViraShade® består af fire dele, det forrester skjold, der kan udskiftes, og et elastisk bånd med et spænde og en plastikdel, der danner en stabil m-formet ramme, inden produktet tages i brug (kaldet
m-frame af designteamet)


”Hele pointen med designet er at have det lige ved hånden på hospitaler, klinikker, ambulance og hvor som helst det er nødvendigt. viraShade® er pakket fladt, og klargøres let ud ved at trække det
elastiske bånd udad til begge sider. Dette giver en super fleksibelt og justerbar ansigtsskærm på få sekunder. Der skal ikke bruges tid på at stå af fumle med besværlige konstruktioner og samlinger.


viraShade® m-frame leveres klar til brug i kasser på 100 stk. Skærmen kan udskiftes ved behov. Der kan rekvireres løse skærme for bedre økonomi. Skærmen kan desuden tages af og desinficeres eller skiftes på mindre end 30 sekunder.


Den første produktionsprøver er på vej, og det forventes, at produktionen er fuldt klar inden for en uge.


viraShade® m-frame bæres som beskyttelse mod direkte stænk og partikler fra væsker, der kan indeholde virus. Bæres sammen med andet personligt værnemidel (PV) som
ansigtsmaske, da viraShade® alene ikke giver nogen filtrering af luftbårne partikler.

 

Der er også udviklet en gratis gør-det-selv-version, viraShade® Free. Den kan fremstilles af et gennemsigtigt ark plastik (f.eks et overhead ark) og et elastisk bånd på cirka tre minutter. Visiret er
til personlig brug, men er også beregnet til at inspirere ptivate og virksomheder til at hjælpe hospitaler med manglen på PV som visirer. Se mere på viraShade.com


”Til markedsføring og levering har vi slået os sammen med vores mangeårige partner i Hong Kong, det danskejede International Design House Ltd.


viraShade® vil I første omgang blive produceret og samlet i Hong Kong, men vil også blive fremstillet lokalt efter behov, både for at forkorte leveringstiden, men også for at støtte lokale producenter og den arbejdsstyrke, der har så meget behov for ordre”

viraShade® m-frame
viraShade® free
viraShade® designers and logo
bottom of page